Oferta


MEDIACJE RODZINNE 

 • w sprawach o rozwód i separację
 • alimenty na rzecz dzieci i/lub małżonka
 • podział majątku wspólnego
 • określenie korzystania z mieszkania
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
 • sporządzanie planu wychowawczego

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 •  dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • od hazardu oraz innych czynności behawioralnych
 • dla osób współuzależnionych
 • przygotowanie interwencji kryzysowej

POMOC PSYCHOLOGICZNA – dla osób przeżywających trudności życiowe w różnych jego obszarach i doświadczające kryzysu emocjonalnego

COACHING (TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO) 

 • dla osób chcących dokonać zmian w swoim życiu
 • dla osób stojących przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji życiowych
 • dla osób, dla których ważny jest rozwój osobisty
 • dla osób chcących poszukać własnej ścieżki życiowej
 • dla osób chcących zwiększyć efektywność swoich działań
 • dla osób chcących pogłębić wiedzę o sobie samym, swoich umiejętnościach, zdolnościach, potencjałach

TRENINGI I WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

TERAPIA RĘKI

 • usprawnianie motoryki dużej i małej czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • dostarczanie wrażeń zmysłowych
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • nabywanie umiejętności rozróżniania kolorów, kształtów i struktur

 

 

 

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

"Integracja sensoryczna to taka integracja wrażeń zmysłowych by mogły być użyte w celowym działaniu."

Terapia korzystnie wpływa na usprawnianie motoryki dużej i małej, koncentracje uwagi, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocene.

Swoim działaniem obejmuje : integracje obu stron ciała, stymuluje rozwój reakcji równoważnych, orientacji przestrzennej, praksji, czucia głębokiego, powierzchniowego i lateralizacji.

 

 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 To bezpieczna przestrzeń, która umożliwia poznawanie i doświadczanie świata poprzez zmysły.

Dzięki różnego rodzaju urządzeniom stymulującym zmysły osoby z różną niepełnosprawnością mają możliwość odbierania nowych bodźców.

Korzystanie z sali doświadczeń świata ułatwia pokonywanie lęków oraz wzmacnia motywacje do aktywności. 

ARTETERAPIA