mediacje rodzinne


MEDIACJE RODZINNE
• w sprawach o rozwód i separację
• alimenty na rzecz dzieci i/lub małżonka
• podział majątku wspólnego
• określenie korzystania z mieszkania
• wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
• sporządzanie planu wychowawczego